Vår varumärkesplattform

Vår varumärkesplattform fungerar som bas i arbetet med att formulera en struktur för kommunikations- och marknadsföringsstrategier. Den är en förutsättning för att vi ska kunna vara konsekventa i vår kommunikation, externt så väl som internt. Varumärkesplattformen innehåller konkreta riktlinjer för hur den kan integreras i verksamhetens kommunikations- och marknadsföringsplaner och hur den kan användas i all kommunikation.

En tabell över hur och vad Norrköpings kommun kommunicerar. 

Riktlinje för kommunikation inom Norrköpings kommun

I Norrköpings kommuns riktlinje för kommunikation tydliggör vi:

  • hur Norrköpings kommun kommunicerar med omvärlden
  • vilka vi kommunicerar med
  • varför vi kommunicerar med omvärlden
  • på vilket sätt vi kommunicerar

Så kommunicerar vi - riktlinjer för kommunikation

Kommunikationsplattform

Let's create Norrköping utgör kommunens kommunikationsplattform. Budskapet är basen i vår kommunikation och en del i att förstärka varumärket Norrköping.

Let’s create Norrköping används när budskap och sammanhang har en tydlig koppling till varumärkesplattformen eller i utvalda sammanhang som stärker varumärket Norrköpings kommun eller staden Norrköping. Let's create Norrköping utgör kommunens budskapsplattform och ska knyta samman kommunens olika verksamheter till en helhet.

Let’s create Norrköping är ingen slogan

Let’s create Norrköping är ingen slogan för kommunen, utan ett gemensamt budskap som syftar till att stärka varumärket Norrköping. Let’s create Norrköping ska användas när en del av syftet är att marknadsföra Norrköpings kommun eller staden Norrköping.

Kommunikationsplattformen Let's create Norrköping

Grafisk profil

Kommunikationen i Norrköpings kommun ska vara enhetlig och tydlig i sin utformning.

Den grafiska profilen ger kommunens verksamheter möjlighet att kommunicera utifrån sina målsättningar och målgrupper och ska samtidigt signalera tillhörigheten till Norrköpings kommun. Den grafiska profilen ska bidra till att skapa extern tydlighet och intern samhörighet.

Norrköpings kommun är en stor koncern där många olika verksamheter samlas under samma varumärke. För att skapa ett gemensamt ansikte utåt är det viktigt att ha en enhetlig grafisk profil, det vill säga gemensamma riktlinjer för hur vi använder vår logotyp, våra teckensnitt, färger och bilder.

Grafisk profilmanual

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping