Terminsstart

Här hittar du information om vad du som vårdnadshavare behöver göra i samband med skolstart.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Du som har barn i förskola, fritidshem, 10-12 årsverksamhet, grundskola eller gymnasiet behöver kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Du uppdaterar dina kontaktuppgifter i appen IST Home Skola.
IST Home Skola

Det går även bra att uppdatera kontaktuppgifterna i e-tjänsten.
e-tjänsten Förskola och fritidshem
e-tjänsten Kontaktuppgifter–Skola

Godkänna lånevillkor för digitala verktyg

Du som har barn i grundskolan och på gymnasiet kommer få ett mail med länk till e-tjänsterna Godkänn lånevillkor för digitalt verktyg. När du har mottagit detta mail kan du godkänna lånevillkor för digitalt verktyg.

Ansöka om specialkost

Behöver ditt barn specialkost? Du kommer att få ett mail med en länk till e-tjänsterna Ansök om specialkost. När du har mottagit detta mail kan du göra din ansökan om specialkost.

Specialkost i förskola och skola - ansökan

Ansöka om fritidshemsplats för ditt barn

Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 3 under den tid av dagen som de inte går i skolan. Barnen kan också vara på fritids under lov och studiedagar. Fritidshem erbjuds till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten.

Här hittar du mer information om hur du ansöker:
Fritidshem

Skolskjuts och busskort
Lämna schema i appen IST Home Skola

IST Home Skola är en app som används från förskolan till och med gymnasiet. I appen kan du som vårdnadshavare lägga in ditt barns schema och f¨å information om ditt barns skolgång. Du kan också ta del av läsårsdata, anmäla frånvaro och se ditt barns betyg. Uppgifter om myndiga elever ser du dock inte i appen. Här hittar du mer information:

IST Home Skola

Egenvårdsinsatser i förskola och skola

Om ditt barn har behov av egenvårdsinsatser under sin tid i förskolan eller skolan ska du lämna in egenvårdsblankett. Egenvårdsinsatser kan till exempel vara intag av läkemedel eller insulin/blodsockermätning.

Här hittar du blanketter för egenvård: Råd och information om barn och ungas hälsa

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping