Terminsstart

Här hittar du information om vad du som vårdnadshavare behöver göra i samband med skolstart.

IST Home Skola – ny app för information
om ditt barns skolgång

IST HOME Skola är en app där du som vårdnadshavare kan se information om ditt barns skolgång. Du kan till exempel ta del av ditt barns schema, se läsårsdata, se frånvaro och betyg.

Anmäl frånvaro och uppdatera kontaktuppgifter i appen

Du som har barn i grundskolan eller gymnasiet anmäler frånvaro och uppdaterar dina kontaktuppgifter i appen. Detta är nytt från höstterminens start 2021. Från hösten ska du inte längre ringa Talsvar och sjukanmäla ditt barn.

Det går också bra att anmäla fr¨ånvaro i e-tjänsten IST Administration. I e-tjänsten finns all funktionalitet som också finns i appen.

Här hittar du länken till e-tjänsten:

E-tjänsten för frånvaroanmälan - IST Administration

Manualer- så här anmäler du frånvaro

I listan hittar du manualer som visar hur du gör en frånvaroanmälan i appen och e-tjänsten. Du kan även se filmen som visar hur du gör en frånvaroanmälan.

Frågor och svar

Var hittar jag appen IST HOME Skola?

Appen finns att ladda hem från App Store eller Google Play. Du använder e-legitimation för att logga in i appen. För att använda appen behöver du en iPhone, iPad eller en Android-mobil, läsplatta.

IST HOME på App Store

IST HOME på Google Play

Vad behöver jag som vårdnadshavare göra vid terminsstart?

Du som har barn i grundskolan eller gymnasiet behöver göra följande:

  • Uppdatera dina kontaktuppgifter. Det gör du i appen IST HOME Skola. Det går även bra att göra det i e-tjänsten ”Kontaktuppgifter - skola” eller e-tjänsten ”Skola” som finns på Mina Sidor, norrkoping.se. Du behöver bara lämna dina kontaktuppgifter på ett ställe.
  • Anmäla behov av specialkost.
    Du kommer att få ett mail med en länk till e-tjänsterna Ansök om specialkost. När du har mottagit detta mail kan du göra din ansökan om specialkost.
  • Läsa och godkänna lånevillkor för digitala verktyg efter att skolan har skickat ut lånevillkoret och begärt ditt godkännande.
    Du kommer få ett mail med länk till e-tjänsterna Godkänn lånevillkor för digitalt verktyg. När du har mottagit detta mail kan du godkänna lånevillkor för digitalt verktyg.

Du som har barn i förskola behöver göra följande:

  • Uppdatera dina kontaktuppgifter och lämna schema i e-tjänsten Förskola och fritidshem
  • Anmäla behov av specialkost. Du kommer att få ett mail med en länk till e-tjänsterna Ansök om specialkost. När du har mottagit detta mail kan du göra din ansökan om specialkost.
Mitt barn har skyddade personuppgifter. Vad behöver jag göra?

Om ditt barn har skyddade personuppgifter ska du vända dig direkt till förskolan eller skolan för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vad gör jag om mina kontaktuppgifter ändras under terminen?

Om dina kontaktuppgifter ändras under terminen så behöver du uppdatera dem.

Du som har barn i grundskola eller gymnasieskola kan ändra dina kontaktuppgifter i appen IST HOME Skola eller logga in i e-tjänsten Kontaktuppgifter-skola.

Du som har barn i förskola loggar in i e-tjänsten Förskola och fritidshem för att ändra uppgifterna.

Var hittar jag kommunens e-tjänster?

Du når alla e-tjänster på minasidor.norrkoping.se/oversikt

Jag har frågor om appen. Vart vänder jag mig?

Om du frågor om innehållet i appen till exempel schema, läsårskalender eller skolans blogg ska du kontakta din skola.

Ansök till fritidshem för ditt barn

Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 3 under den tid av dagen som de inte går i skolan. Barnen kan också vara på fritids under lov och studiedagar. Fritidshem erbjuds till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten.

Här hittar du mer information om hur du ansöker:
Fritidshem

Skolskjuts och busskort

Här hittar du information om skolskjuts, elevresor, reseersättning och busskort.

Skolskjuts och busskort för grundskola och grundsärskola

Elevresor, reseersättning och busskort för gymnasieskola och  gymnasiesärskola

Specialkost

Har ditt barn behov av specialkost? Här gör du din anmälan:
Specialkost i förskola och skola

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping