Digitala läromedel och resurser

En kvinna läser i en bok mellan två bokhyllor.

Gemensamma digitala läromedel och resurser i Norrköpings kommunala skolor

Alla elever kommer åt sina digitala läromedel och resurser från sin Chromebook eller inloggad i webbläsaren Chrome. Här presenterar vi några av våra gemensamma digitala läromedel och resurser.

Be ditt barn visa dig hur de använder digitala läromedel och resurser i skolan. Titta till exempel tillsammans på en film från Binogi, eller klicka runt i uppslagsverket från NE för att se hur det fungerar.

Digitala lärverktyg

Digitala läromedel för förskoleklass upp till och med gymnasiet.

Ofta använder eleverna en kombination av digitala läromedel och vanliga läroböcker. Skolan kan också ha kompletterat med andra digitala läromedel.

Bra att veta

Läshjälp i NE - Texten i läromedlet går att anpassa och få uppläst på valfritt språk.

Film om hur läshjälp fungerar

Alla elever från förskoleklass till gymnasiet och Komvux har tillgång till Nationalencyklopedins kunskapstjänster.

Resursen omfattar

 • Uppslagsverket
  Baserat på vetenskaplig grund och värdeneutralitet.
 • Ordböcker
  Få hjälp med översättning, böjning, uttal och synonymer.
 • Play
  19 000 filmer, TV- och radioprogram från bland annat UR och BBC.
 • E-språk
  Läs- och hörförståelse på engelska, spanska, franska, svenska och tyska.
 • Världens länder
  Relevanta och aktuella kartor, bilder, texter, diagram och frågeställningar.
 • Världens religioner
  Utforska världen ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv.
 • Världens klimat
  Fakta och insikter om klimat och klimatförändringar förr, nu och i framtiden.
 • Temapaket
  Fakta och läroplansknutna övningar kring olika ämnen.
 • Britannica School
  Engelskspråkigt uppslagsverk
 • Läromedel
  Förskoleklass till gymnasiet
  Läs mer om NE digitala läromedel

Bra att veta

Läshjälp i NE - Texten i uppslagsverket går att få uppläst på valfritt språk.

Film om hur läshjälp fungerar

Grundskolan (4-9) samt IM och introduktionsprogrammet på gymnasiet.

Binogi är ett digitalt läromedel som består av animerade kortfilmer, där språket i tal och text går att anpassa.

Binogi används ofta för att förklara begrepp och ge förförståelse inför ett nytt arbetsområde. Läraren lägger en länk till filmen i Google Classroom.

Binogi omfattar; Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Hem- och kunsumentkunskap, Historia, Idrott och hälsa, Kemi, Matematik, Religion, Samhällskunskap, Svenska samt Teknik.

Informationsfilm från Studi/Binogi (1 min)

Digitala böcker för förskoleklass upp till årskurs 6.

När man lyssna ökar chansen att bli en god läsare. Att få med språkmelodi, uttryck och känsla i berättelsen gör det lättare att ta till sig ett språk. Elever behöver också ha tillgång till böcker, många böcker. Polylino skola är riktigt bra böcker med ljud, bild och text – dessutom på flera språk!

Digitala böcker för förskolan.

Högläsning är viktigt för barns språk-, läs-, och skrivutveckling. Som vårdnadshavare kan du stötta ditt barn genom att läsa högt varje dag, vara en läsande förebild, gå till bibliotek och använda Polyglutt hemma!

Vårdnadshavare kan komma åt tjänsten Polyglutt hemifrån via Home Access.

Polyglutt Home Access

Med Nomp kan elever i årskurs 1- 6 öva på matematik.

Eleven tävlar mot dig själv och samlar poäng och medaljer. Lärare kan dela ut uppdrag och följa elevernas framsteg.

Målgrupp

Alla elever från förskoleklass till gymnasiet och Komvux.

Resursen omfattar

Tillförlitlig och uppdaterad information om alla världens länder, konflikter och organisationer.

 • Läs om länder
 • Jämför länder
 • Konfliker
 • Internationella organisationer

Bra att veta

Landguiden rapporterar om regeringsskiften, partiombildningar, författningsändringar, stora politiska kriser, lansering av viktiga politiska och sociala reformer, förändringar i den ekonomiska politiken m m

AppWriter är en talsyntes som fungerar tillsammans med Google Workspace for Education och våra gemensamma digitala resurser.

I Creaza kan man skapa film, animeringar, spela in ljud samt göra mind-maps och spännande presentationer.

Kontakt
Pedagog Norrköping