Elevdatorer - Information till vårdnadshavare

En kvinna läser i en bok mellan två bokhyllor.

Chromebook är standard elevdator i Norrköpings kommunala skolor

En dator som eleven använder i skolundervisningen kallas för elevdator. Om eleven har en personlig dator kallas den för en "en-till-en" dator.

Datorn är en så kallad Chromebook och är ansluten till kommunens system (Google Workspace for Edukation).

Från sin dator kommer eleven åt sina digitala läromedel och resurser, dokument och presentationer samt Google Classroom där läraren delar ut uppgifter och eleven lämnar in arbeten.

Datorn kopplas till Internet genom ett trådlöst nätverk. Det går bra att använda ett hemmanätverk eller ett öppet nätverk i gallerian eller på biblioteket. Datorn måste vara ansluten till Internet för att eleven ska komma åt digitala läromedel och resurser.

Datorn är utrustad med pekskärm och webbkamera för digitala möten, vid till exempel undervisning.

Innan eleven tar med sig sin dator hem, bekräftar du som vårdnadshavare att du tagit del av information om att datorn ska hanteras med försiktighet och transporteras på ett säkert sätt, samt att skolan kan kräva ersättning om datorn går sönder eller förloras på grund av oaktsamhet.

Detta görs i IST formulär, information får ni från skolan.

För att logga in på IST Formulär krävs e-legitimation BankIDd eller Freja eID. Är eleven myndig signerar eleven lånevillkoren själv.

Länk till IST Formulär

Se texen i lånevillkoret

Eleven lånar datorn

Datorn ska hållas under uppsikt, förvaras och transporteras på ett säkert sätt samt användas varsamt och med gott omdöme.

Var rädd om informationen

Datorn ska vara skyddad med ett personligt lösenord.

Läraren bestämmer

Det är den undervisande läraren som bestämmer om datorn inte ska användas under en lektion.

Datorn är till för skolarbete

  • Datorn är ett viktigt verktyg för elevens skolarbetet, eleven ansvarar för datorn och vad den används till.

Vid misstanke om brott har skolan/digitaliseringsavdelningen rätt att kontrollera innehållet och loggar i enheten för att se att gällande lagar och regler följts.

Laddning av datorn

För att undvika att tekniken blir ett störande moment under en lektion är det viktigt att elevernas datorer är laddade. Se till att datorn är fulladdad inför varje skoldag.

Skadad eller förlorad dator anmäls till elevens lärare eller IT-ansvarig så snabbt som möjligt.

Datorn har garanti som täcker fel eller brister vid tillverkningen men ibland kan det hända en olycka så att datorn går sönder.

I de fall då garantin inte täcker en skada eller om datorn förlorats, gör ansvariga på skolan en bedömning om eleven gjort vad den kunnat för att undvika skadan, eller om eleven hanterat datorn på ett oaktsamt sätt.

I de fall eleven hanterat datorn på ett oaktsamt sätt kan ersättning krävas ut. Ersättningsskyldighet föreligger även om vårdnadshavaren inte godkänt/bekräftat lånevillkoren. Lånevillkoren ska ses som information.

Skolverkets information om avgifter

”Skolinspektionen har skrivit i flera beslut att skolor inte får kräva några ekonomiska åtaganden från elever eller vårdnadshavare i avtalen. Däremot får skolorna ha låneavtal där de tydliggör att det är viktigt att vara försiktig med utrustningen. Där kan det också stå att eleven eller vårdnadshavaren kan bli skyldig att ersätta utrustningen enligt civilrättsliga regler om eleven använder den på ett oaktsamt sätt.”

Kontakt
Pedagog Norrköping