Lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg

Norrköpings kommun erbjuder dig som elev att låna hem ett digitalt verktyg under den tid du går i skolan. Vilken typ av digitalt verktyg kan variera beroende på utbildning. I det här lånevillkoret benämns det digitala verktyget ”enhet”.

Byt språk genom att använda funktionen "Translate" överst på webbsidan, eller ladda ner en översatt version från listan till höger.

Lånevillkoret

Genom detta lånevillkor regleras parters inbördes förhållande avseende nyttjande av ett personligt digitalt verktyg i Norrköpings kommun.

Genom att skriva under lånevillkoret lovar du att följa skolans användningsregler. Om du bryter mot reglerna kan skolan ta tillbaka enheten eller stoppa din tillgång till vissa tjänster. Upprepade överträdelser kan ge strängare påföljder.

Lånevillkoret undertecknas av elev och vårdnadshavare, i de fall eleven är myndig räcker det med elevens underskrift.

Äganderätt

Enheten är Norrköpings kommuns egendom. Eleven får inte överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt lånevillkoret till annan. Enheten får inte pantsättas, lånas ut eller på annat sätt ställas som säkerhet för låntagande.

Garanti

För enheten gäller garanti från tillverkaren. Garantin omfattar inte kabelbrott i laddare eller strömförsörjningsutrustningen.

Betalningsansvar vid skada eller förlust

I de fall då enhet eller laddare skadas eller förloras kan eleven bli skyldig att ersätta skadan enligt lag eller författning.

Återlämning

Efter avslutad eller avbruten utbildning ska enheten återlämnas till skolan. Enheten ska återlämnas med all den utrustning som medföljde vid lånets början (laddare och väska). Vid återlämningen kontrolleras enheten.

Om eleven inte anmält skador och funktionsfel i anslutning till att de uppkom och kommunen förlorar möjligheten till garantireparation, kan detta leda till att eleven får stå för kostnaden enligt lag eller författning.

Användningsregler

Eleven förbinder sig att följa dessa användningsregler. Om eleven bryter mot dessa regler kan nyttjanderätten begränsas. Vid misstanke om brott har skolan/digitaliseringsavdelningen rätt att kontrollera innehållet och loggar i enheten för att se att gällande lagar och regler följts.

  • Enheten är till för skolarbete.
  • Eleven ansvarar för enheten och det den används till.
  • Enheten ska vara skyddad med ett personligt lösenord.
  • Enheten ska hållas under uppsikt, förvaras och transporteras på ett säkert sätt samt användas varsamt och med gott omdöme.
  • Det är den undervisande pedagogen som bestämmer om enheten får användas vid lektionen.
  • Vid stor omfattning av otillåten frånvaro, kan skolan besluta att enheten bara får användas när eleven är närvarande i skolan.
  • Skadad eller förlorad enhet anmäls till elevens lärare eller IT-ansvarig så snabbt som möjligt.
Kontakt
Pedagog Norrköping

Lånevillkor på olika språk

Arabiska Pdf, 200.8 kB.

Engelska Pdf, 218.1 kB.

Persiska Pdf, 287.6 kB.

Somaliska Pdf, 223.6 kB.

Svenska Pdf, 193.1 kB.

Tigrinja Pdf, 234.7 kB.