Pool

För en nergrävd pool som ändrar marken runt omkring högst 0,5 meter behöver du inget bygglov. Däremot så kan du behöva bygglov för ett altandäck eller staket runt omkring poolen.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • en pool som sticker upp mer än 1,10 meter över marken.
 • ett altandäck eller staket runt poolen kan vara bygglovspliktigt. Läs om reglerna för Terrass/altan eller Mur, plank eller staket.
 • ett pooltak som har en totalhöjd över 1,10 meter över markytan.

Du behöver inte söka bygglov för:

 • en nergrävd pool som ändrar marken runt omkring med högst 0,5 meter.
 • ett poolskydd direkt ovan vattenytan.

Här kan du läsa mer om vilka skyldigheter du har som äger en pool

Vilka handlingar ska du skicka in?

Kräver din pool bygglov så vill vi ha:

 • Ritningar i skala 1:100 (fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt poolen samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig krävs oftast inte. Vi återkommer till dig om du behöver komplettera med en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.