Uppdragsplan för arbetsgivaruppdraget 2023/2024
  • Se över chefsuppdragen i syfte att skapa goda organisatoriska förutsättningar för ett hållbart ledarskap.
  • Stärka arbetsmiljöarbetet för att på så sätt skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.
  • Genomföra åtgärder och aktiviteter som bidrar till att behålla och utveckla medarbetarna samt använda kompetensen rätt.
Kontakt
Kommunstyrelsens kontor