Internkontrollplaner

Som stöd i arbetet med intern styrning och kontroll beslutar nämnderna årligen om vilka risker som ska prioriteras och hur de ska hanteras. Det beskrivs i internkontrollplaner.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping