Riddarbacken

Riddarbackens förskola i Kimstad är belägen mellan Norrköping, Linköping och Finspång. Förskolan ligger nära skog och natur men även pendelstation.

Riddarbackens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Riddarbackens förskola består av sex avdelningar som arbetar tillsammans i tre flyglar - Kullen, Lycke och Aspa. Förskolan ingår i Strömsenheten.

Förskolor i Strömsenheten

På vår förskola arbetar förskollärare, barnskötare och Riddarbackens kock i ett nära samarbete, fördelade i tre flyglar och med en ansvarig biträdande rektor. På Strömsenheten finns en specialpedagog anställd som handleder och utbildar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Tillsammans med Hasselgården, Lindgården, Sörgården, Vånga, Tallbacken och Solbackens förskolor ingår Riddarbackens förskola i Strömsenheten.

På Riddarbackens förskola arbetar vi i mindre grupper och strävar vi efter att barnen är delaktiga och har inflytande i utbildningen och undervisningen. Vi arbetar med utmanande och inspirerande inne- och utemiljöer som ger barnen möjlighet till utforskande och kreativitet där vi använder oss av återbruk och naturmaterial. Vi arbetar i projekt och har ett processinriktat arbetssätt där alla barn ges möjlighet att lära sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. För att barnen ska få goda förutsättningar i en tillgänglig lärmiljö arbetar vi bland annat med bildstöd och utvecklar arbetet med tecken som stöd för att öka grunden för kommunikation.

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden. Vi arbetar utifrån vår vision ”En förskola där människor och kunskap växer” med fokus på människans möjligheter, respekten för andra samt övertygelsen om att det är i förskolan grunden i det livslånga lärandet startar.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetar vi med tydliga mål där vi lägger fokus på allas lika värde och rättigheter. Vi arbetar främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, för en förskola där barn och vårdnadshavare ska känna att all personal arbetar aktivt för alla barns trygghet.

Med en god relation till alla familjer skapar vi förutsättningar för samverkan mellan förskola och hem för våra barns bästa. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar med oss. Forum för samverkan är bland annat; introduktion, utvecklingssamtal, möten för vårdnadshavare, gårdsfester, vårdnadshavarenkäter samt andra möten initierade av antingen förskolan eller vårdnadshavarna som sker under året.

Vårt tema ”Berättarkraft” har till syfte att med utgångspunkt i barns olika uttrycksformer och språk skapa en arena för berättande där barns röster blir hörda. Med hållbarhet som grund utforskar vi tillsammans vär(l)den omkring oss och upplever kraften i berättandet. Vi lyssnar till varandras berättande och bygger vidare på vår utbildning och undervisning utifrån barnens tankar och hypoteser.

Riddarbacken invigdes i januari 2020 och är byggd så att förskolan bjuder in till aktiviteter och mötesplatser både inne och ute. På förskolan arbetar vi i åldersnära grupper på tre flyglar, på varje flygel finns två avdelningar. I mitten av förskolan finns matsalen och biblioteket som blir gemensamma betydelsefulla mötesplatser i vår utbildning och undervisningen.

Riddarbacken har en stor gård och nära till naturen vilket vi tar tillvara på och utnyttjar i planeringen för vår utbildning och undervisning.

På Riddarbacken lagar vår kock god och näringsriktig mat varje dag utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Menyn varieras efter säsong och vi blandar svensk husmanskost med nya influenser. Alla måltider på Riddarbacken avnjuts i vår gemensamma matsal som förbinder alla flyglar i mitten av förskolan.

Matsedel

Mer om Riddarbacken

Beskrivning: Projektarbete, berättarkraft, hållbar utveckling, framtidstro.

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Susanne Sparelius
011-15 78 34
Skicka e-post

Avdelningar
Aspa: 073-078 20 36
Boda: 072-463 57 19
Lycke: 073-078 20 28
Kullen: 072-463 57 18

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Riddarbacken