Sörgården

Sörgården är en förskola i Skärblacka, mellan Norrköping, Linköping och Finspång. Förskolan ligger mitt i Skärblacka men har naturen alldeles inpå knutarna.

Sörgårdens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Sörgårdens förskola består av fyra avdelningar som arbetar tillsammans. Avdelningarna heter Blåbär, Lingon, Smultron och Hallon. Sörgårdens förskola ingår i Strömsenheten.

Förskolor i Strömsenheten

På vår förskola arbetar olika yrkesgrupper så som förskollärare, barnskötare och övrig personal, i ett nära samarbete med en ansvarig biträdande rektor. På Strömsenheten finns en specialpedagog anställd som handleder och utbildar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Tillsammans med Vånga, Hasselgården, Lindgården, Tallbacken, och Solbackens förskolor ingår Sörgårdens förskola i Strömsenheten.

På Sörgårdens förskola strävar vi efter att barnen är delaktiga och har inflytande i utbildningen och undervisningen. Vi arbetar med utmanande och inspirerande inne- och utemiljöer som ger barnen möjlighet till utforskande och kreativitet där vi har rikligt material. Vi arbetar i projekt och har ett processinriktat arbetssätt där alla barn ges möjlighet att lära sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. För att barnen ska få goda förutsättningar i en tillgänglig lärmiljö arbetar vi bland annat med bildstöd och utvecklar arbetet med tecken som stöd för att öka grunden för kommunikation.

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden. Vi arbetar utifrån vår vision ”En förskola där människor och kunskap växer” med fokus på människans möjligheter, respekten för andra samt övertygelsen om att det är i förskolan grunden i det livslånga lärandet startar.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetar vi med tydliga mål där vi lägger fokus på allas lika värde och rättigheter. Vi arbetar främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, för en förskola där barn och vårdnadshavare ska känna att all personal arbetar aktivt för alla barns trygghet.

Med en god relation till alla familjer skapar vi förutsättningar för samverkan mellan förskola och hem för våra barns bästa. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar med oss. Forum för samverkan är bland annat; introduktion, utvecklingssamtal, möten för vårdnadshavare, gårdsfester, vårdnadshavarenkäter samt andra möten initierade av antingen förskolan eller vårdnadshavarna som sker under året.

Vårt tema ”Berättarkraft” har till syfte att med utgångspunkt i barns olika uttrycksformer och språk skapa en arena för berättande där barns röster blir hörda. Med hållbarhet som grund utforskar vi tillsammans världen omkring oss och upplever kraften i berättandet. Vi lyssnar till varandras berättande och bygger vidare på vår utbildning och undervisning utifrån barnens tankar och hypoteser.

Sörgårdens lokaler har under åren genomgått olika renoveringar. Under 2022 har förskolan påbörjat yttligare en renoveringsprocess mot att skapa inbjudande lokaler och miljöer som är utvecklade efter en tydliggörande pedagogik. Lokalerna är utformade med ett fokus på tillgängliga miljöer inom de visuella, auditiva och pedagogiska perspektiven. Förskolans miljöer har till syfte att välkomna barnen och bjuder in till aktiviteter och mötesplatser både inne och ute. På förskolan arbetar vi i åldersnära grupper och tvärgrupper inom och mellan avdelningarna.

Sörgårdens gård är öppen gård med många möjligheter, under kommande året 2023 kommer gården att få sig en renovering där syftet är att skapa rum på gården där naturen, motoriken och samspelet i leken står i fokus.

På Sörgården har vi ett mottagningskök där maten kommer från Vickelby gården. Näringsriktig mat varje dag utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Menyn varieras efter säsong.

Matsedel

Mer om Sörgården

Beskrivning: Trygghet, utevistelse och hållbarhet

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Hana Piric Lilja
011-15 14 63
Skicka e-post

Avdelningar
Hallon: 072-463 57 97
Smultron: 072-599 13 87
Lingon: 072-599 13 86
Blåbär: 072-463 57 96

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Sörgården