Tallbacken

Tallbackens förskola ligger i Kimstad, mellan Norrköping, Linköping och Finspång, med naturen alldeles inpå knutarna och med närhet till pendelstation.

Tallbackens förskola, exteriör

Vår verksamhet

Tallbackens förskola har fyra avdelningar som arbetar i åldersnära grupper tillsammans i två samverkanslag: Brink och Alvestad. Tallbackens förskola ingår i Strömsenheten.

Förskolor i Strömsenheten

På vår förskola arbetar förskollärare och barnskötare i ett nära samarbete, fördelade på tre avdelningar och med en ansvarig rektor. På Strömsenheten finns en specialpedagog anställd som handleder och utbildar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

På Tallbackens förskola arbetar vi i mindre grupper och vi strävar efter att barnen är delaktiga och har inflytande i utbildningen och undervisningen. Vi arbetar med utmanande och inspirerande inne- och utemiljöer, som ger barnen möjlighet till utforskande och kreativitet, där vi använder oss av återbruk och naturmaterial. Vi arbetar i projekt och har ett processinriktat arbetssätt där alla barn ges möjlighet att lära sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen.

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden. Vi arbetar utifrån vår vision ”En förskola där människor och kunskap växer” med fokus på människans möjligheter, respekten för andra samt övertygelsen om att det är i förskolan grunden i det livslånga lärandet startar.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetar vi med tydliga mål där vi lägger fokus på allas lika värde och rättigheter. Vi arbetar främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, för en förskola där barn och vårdnadshavare ska känna att all personal arbetar aktivt för alla barns trygghet.

Vårt tema ”Berättarkraft” har till syfte att med utgångspunkt i barns olika uttrycksformer och språk skapa en arena för berättande där barns röster blir hörda. Med hållbarhet som grund utforskar vi tillsammans vär(l)den omkring oss och upplever kraften i berättandet. Vi lyssnar till varandras berättande och bygger vidare på vår utbildning och undervisning utifrån barnens tankar och hypoteser.

På Tallbacken har vi ett mottagningskök där maten kommer från Vickelby gården. Näringsriktig mat varje dag utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Menyn varieras efter säsong.

Matsedel

Mer om Tallbacken

Beskrivning: Projektarbete, berättarkraft, hållbar utveckling, framtidstro.

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Jonas Wallman
011-15 28 60
Skicka e-post

Avdelningar
Alvestad: 072-527 94 32
Gillberga: 072-517 45 32
Brink: 072-461 62 27
Vallby: 072-517 45 62

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Tallbacken