Kommunrevisionen - Rapporter

Här återfinns den senaste revisionsberättelsen och revisionsredogörelsen för Norrköpings kommun.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden PM 1 2020 Pdf, 2.6 MB.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden PM 2 2020 Pdf, 2.3 MB.

Basgranskning av Överförmyndarnämnden 2020 Pdf, 3.4 MB.

Basgranskning av valnämnden 2020 Pdf, 3.2 MB.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden PM 1 2020 Pdf, 2.8 MB.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden PM 2 2020 Pdf, 2 MB.

Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2020 Pdf, 5 MB.

Granskning av samverkan och samordning av kommunens verksamheter 2020 Pdf, 774 kB.

Kommunstyrelsen PM 1 2020 Pdf, 582.6 kB.

Kultur-och fritidsnämnden PM 1 2020 Pdf, 2.9 MB.

Kultur-och fritidsnämnden PM 2 2020 Pdf, 411.5 kB.

PM Iakttagelser avseende ansvarsfrågor Vård- och omsorgsnämnden 2020 Pdf, 2.7 MB.

Revisorernas bedömning och granskning av delår 2020 Pdf, 1.9 MB.

Samhällsplaneringsnämnden PM 1 2020 Pdf, 2.6 MB.

Samhällsplaneringsnämnden PM 2 2020 Pdf, 2.1 MB.

Socialnämnden PM 1 2020 Pdf, 3.2 MB.

Socialnämnden PM 2 2020 Pdf, 2.1 MB.

Tekniska nämnden PM 1 2020 Pdf, 2.8 MB.

Tekniska nämnden PM 2 2020 Pdf, 2.3 MB.

Utbildningsnämnden PM 1 2020 Pdf, 2.6 MB.

Utbildningsnämnden PM 2 2020 Pdf, 3.2 MB.

Vård- och omsorgsnämnden PM 1 2020 Pdf, 3.9 MB.

Vård- och omsorgsnämnden PM 2 2020 Pdf, 2.4 MB.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden PM 1 2019 Pdf, 2.1 MB.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden PM 2 2019 Pdf, 1.4 MB.

Basgranskning av Valnämnden 2019 Pdf, 2.8 MB.

Basgranskning av Överförmyndarnämnden 2019 Pdf, 3 MB.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden PM 1 2019 Pdf, 2.8 MB.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden PM 2 2019 Pdf, 1.9 MB.

Granskning av årsbokslut per 31 dec 2019 Pdf, 4.9 MB.

Granskning av ärendeberedning och återrapportering av delegation 2019 Pdf, 13.7 MB.

Granskning delårsbokslut 2019 Pdf, 8.2 MB.

Granskning LOU Kommunstyrelsen 2019 Pdf, 657.1 kB.

Kommunstyrelsen PM 1 2019 Pdf, 1.6 MB.

Kommunstyrelsen PM 2 2019 Pdf, 1.9 MB.

Kultur- och fritidsnämnden PM 1 2019 Pdf, 1.8 MB.

Kultur- och fritidsnämnden PM 2 2019 Pdf, 1.4 MB.

Samhällsplaneringsnämnden PM 1 2019 Pdf, 407.3 kB.

Samhällsplaneringsnämnden PM 2 2019 Pdf, 2.3 MB.

Socialnämnden PM 1 2019 Pdf, 1.6 MB.

Socialnämnden PM 2 2019 Pdf, 1.8 MB.

Tekniska nämnden PM 1 2019 Pdf, 1.8 MB.

Tekniska nämnden PM 2 2019 Pdf, 1.9 MB.

Utbildningsnämnden PM 1 2019 Pdf, 2 MB.

Utbildningsnämnden PM 2 2019 Pdf, 1.7 MB.

Vård- och omsorgsnämnden PM 1 2019 Pdf, 2.6 MB.

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2019 Pdf, 7.5 MB.

Fördjupningsgranskning av LOU på KS 2019 Pdf, 657.1 kB.

Kontakt
Revisionskontoret

Besöksadress
Dalsgatan 14