Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun. Vid behov använder vi oss av tolk.

CRAFT helgkurs

Den här kursen riktar sig till dig som är anhörig till någon med missbruksproblem. CRAFT är en beprövad metod som ger dig verktyg för att kommunicera utan tjat och förstärka positiva beteenden, men också för att hantera situationer med hot och våld. Kursen äger rum lördag-söndag 4-5 maj kl.09:00-15:00. För mer information och anmälan, se nedan under fliken "Samtalsgrupper och utbildningar", rubriken "Missbruk, beroende".

Promenad i Vrinneviskogen

Att vandra i skogen är en bra återhämtning för anhöriga som har en stressad vardag. Det är ofta enklare att ta sig ut i naturen om man är flera som gör det tillsammans. Välkommen att följa med på en gemensam promenad i Vrinneviskogen tisdagen den 7 maj kl.10:00-13:00. För mer information och anmälan, se nedan under fliken "Anhörigas hälsa", rubriken "Promenad i Vrinneviskogen".

Tematräff om stress och återhämtning

Välkommen till en tematräff fredagen den 17 maj kl.13:00-15:00, då vi först ser en film kring stress och återhämtning och sedan samtalar om det vi sett. Vi avslutar tillfället med en stunds längre avslappning. För mer information och anmälan se nedan under fliken "Föreläsningar, tematräffar och aktiviteter", rubriken "Tematräff stress och återhämtning".

Behöver du stöd?

Vi erbjuder dig som är anhörig enskilda samtal i våra lokaler på Drottninggatan 32, 1 tr. Vi kan också ha samtal via telefon eller digitalt om du så önskar. Välkommen att höra av dig!

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter

Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär

Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund

Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se 

Kurator Ingela Junler

Telefon: 011-15 34 25
E-post: ingela.junler@norrkoping.se

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Informationsblad – Stöd för barn och unga som är anhöriga. Pdf, 333.4 kB.

Syskongrupper

Syskongrupper för dig som är barn eller ungdom och har syskon med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Vi startar grupper då det finns 5-6 barn:

Syskongrupp för barn 7–9 år startar 4 september 2024 (anmäl senast den 26 augusti). Pdf, 135 kB.

Syskongrupp för barn 10–12 år startar 16 januari 2024. PÅGÅR, anmäl intresse till nästa grupp. Pdf, 135.8 kB.

Syskongrupp för ungdomar 13–15 år startar 9 januari 2024. PÅGÅR, anmäl intresse till nästa grupp. Pdf, 102.1 kB.

Syskongrupp för tonåringar 16-18 år (anmäl intresse).

Kastanjen

Kastanjen – stödgrupp för barn och tonåringar som lever i en svår livssituation, samverkan inom kommunen. Pdf, 136.3 kB.

Kastanjen broschyr Pdf, 187.1 kB.

Anmäl intresse för barn mellan 7-18 år. Vi startar grupper när vi har 5-6 barn/ungdomar i närliggande åldrar.

Kastanjengrupp för barn 9-11 år pågår på torsdagar kl 16:00-17:45, 10 tillfällen.

Vid frågor hör av dig till

Helen Andersson

Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helene.andersson3@norrkoping.se

Petra Ottosson

Telefon: 011-15 35 89, 073-0202949
E-post: petra.ottosson@norrkoping.se

eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Barn och unga

Se under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga".

Vuxna syskon

Samtalsgrupp för vuxna som har ett syskon med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa (anmäl ditt intresse vi startar en grupp när vi har cirka fem deltagare). Pdf, 117 kB.

Demens

Familjeläger för familjer "mitt i livet" anordnas av Alzheimerfonden och Demensförbundet, 13-16 juni 2024 (ansökan om deltagande senast 5 april), begränsat antal platser

Digital utbildning för anhöriga om demens, nästa utbildning startar senare i vår eller till hösten 2024, beroende på efterfrågan. Anmäl därför ditt intresse redan nu.

Utbildning för anhöriga om demens, dagtid, nästa utbildning startar till hösten 2024. Anmäl ditt intresse redan nu (info kommer).

Samtalsgrupp för dig som är yngre än 65 år och har en livspartner med demenssjukdom planeras till hösten 2024. Anmäl intresse redan nu. Pdf, 69.3 kB.

Äldre

Digital samtalsgrupp för vuxna som stöttar och hjälper en förälder med kroppslig eller kognitiv sjukdom, startar 15 april 2024 kl.17:30-19:30 (anmälan senast 11 april). Pdf, 104.2 kB.

Neuropsykiatri

Samtalsgrupp för föräldrar till barn (upp till 18 år) med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, start 26 september 2024 kl 08:30-10:30 (anmälan senast 13 september). Pdf, 217 kB.

Psykisk ohälsa

Just nu har vi grupper som pågår under våren 2024.

Nästa samtalsgrupp kommer att vara en öppen grupp, där du kan komma vid ett eller flera tillfällen och prata om dig som anhörig. Vi vänder oss till dig som är anhörig till en närstående med psykisk ohälsa, vilket både kan innefatta psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anmäl gärna ditt intresse redan nu så återkommer vi med datum och tid.

Missbruk, beroende

CRAFT-kurs – vad är det? Information för dig som är intresserad. Pdf, 42.7 kB.

CRAFT helgkurs, den 4-5 maj 2024 kl.09:00-15:00 (anmälan senast 22 april). Pdf, 141.2 kB.

Funktionsnedsättning

Anhörigas hälsa

Se studiecirkel "Återhämtning" för alla anhöriga under fliken anhörigas hälsa nedan.


Skriv dina förslag och synpunkter här. Du kan såklart vara helt anonym. Vill du ha återkoppling fyller du även i dina kontaktuppgifter.

Fyll i din e-postadress så hör vi av oss och berättar hur vi arbetar vidare med ditt förslag eller din synpunkt.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter Pdf, 2.8 MB.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter (Engelska) Pdf, 358 kB.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter (Arabiska) Pdf, 361.2 kB.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter (Finska) Pdf, 354.6 kB.

Nyhetsbrev – Anhörigperspektivet

Prenumerera på Anhörigperspektivet!

Kontakt
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.