Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun. Vid behov använder vi oss av tolk.

Nu startar Kastanjen - stödgrupp för barn och unga i svåra livssituationer

Är det stökigt i din familj? Har du en förälder som mår dåligt, är sjuk eller har en funktionsnedsättning? I gruppen Kastanjen får du träffa andra med liknande upplevelser. Där får du prata om vad du tänker och känner eller lyssna när andra berättar. Läs mer om Kastanjen under fliken Stöd till barn och unga som är anhöriga. Där står också hur du anmäler dig.

Skuggsyskon - en föreställning med Östra Teaterns ensemble

Hur är det att växa upp i en familj där det fötts ett annorlunda barn, ett barn med en funktionsnedsättning? I pjäsen Skuggsyskon träder syskonen fram ur skuggorna. När de som vuxna ser tillbaka väcks funderingar kring vem som stöttade dem och vem som förstod vad de tvingades offra. Tankar som kan upplevas tabubelagda. Pjäsen kan ses tisdagen den 31 maj kl.18:00-19:30 på Thapperska. För mer information och anmälan se nedan under fliken Föreläsningar och aktiviteter. OBS! Begränsat antal platser!

Behöver du stöd nu?

Vi erbjuder dig som är anhörig enskilda samtal i våra lokaler på Drottninggatan 32, 1 tr. Vi kan även ha samtal via telefon eller digitalt om du så önskar. Välkommen att höra av dig!

Stödsamtal och kurator

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter
Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär


Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund
Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se 

Kurator Ingela Junler
Telefon: 011-15 34 25
E-post: ingela.junler@norrkoping.se

Stöd till barn och unga som är anhöriga
Samtalsgrupper och utbildningar

Barn och unga

Se under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga"

Vuxna syskon

Fokus på mig Vuxensyskon, en samtalsgrupp för vuxna som har syskon med sjukdom eller funktionsnedsättning: startar 3 oktober 2022 (anmäl senast 26 sept) Pdf, 165.5 kB. (Pdf, 165.5 kB)

Fokus på mig vuxensyskon ges också digitalt för syskon från hela landet (anmälan sker till Nka, information finns i länken) Pdf, 315.4 kB. (Pdf, 315.4 kB)

Äldre

Samtalsgrupp för vuxna som ger stöd och hjälp till föräldrar: startar 9 maj 2022 (anmälan senast 5 maj) Pdf, 159.1 kB. (Pdf, 159.1 kB)

Demens

Demensutbildning för anhöriga, dagtid: OBS! Vårens grupp är fullbokad och har startat. Nya utbildningar planeras till hösten 2022 (info kommer)

Digital demensutbildning för anhöriga, kvällstid: OBS! Vårens grupp är fullbokad och har startat. Nya utbildningar planeras till hösten 2022 (info kommer)

Neuropsykiatri

Samtalsgrupper för föräldrar till barn/tonåringar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: OBS! Vårens grupper är fullbokade. Nya grupper planeras till hösten 2022 (datum kommer inom kort) Pdf, 120 kB. (Pdf, 120 kB)

Psykisk ohälsa

Samtalsgrupp för dig som har en närstående med psykisk ohälsa: OBS! Vårens grupp är fullbokad och har startat.

Missbruk, beroende

CRAFT-kurs - vad är det? Information för dig som är intresserad. Pdf, 147.1 kB. (Pdf, 147.1 kB)

Öppna samtalsträffar för anhöriga, kvällstid, 17 februari, 17 mars, 21 april och 19 maj 2022 (anmälan senast en vecka innan respektive träff) Pdf, 141.9 kB. (Pdf, 141.9 kB)

CRAFT-kurs, dagtid, 3 tillfällen - startar 2 maj 2022 (anmälan senast 25 april) Pdf, 247.9 kB. (Pdf, 247.9 kB)

Funktionsnedsättning

Digital samtalsgrupp på arabiska för dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning (anmälan sker till Nka, information finns i länken) Pdf, 349.3 kB. (Pdf, 349.3 kB)

Anhörigas hälsa

Se anhöriggrupp "Återhämtningsguiden" för alla anhöriga under fliken anhörigas hälsa nedan

Berätta vad du tycker så vi kan utveckla Anhörig- och kunskapscenter!

Skriv dina förslag och synpunkter här. Du kan såklart vara helt anonym. Vill du ha återkoppling fyller du även i dina kontaktuppgifter.

Fyll i din e-postadress så hör vi av oss och berättar hur vi arbetar vidare med ditt förslag eller din synpunkt.
Information för medarbetare

Här kan du som är medarbetare i kommunen eller andra externa verksamheter hitta aktuell information från Anhörig- och kunskapscenter som riktar sig till dig.

Informationstillfällen för dig som är nyanställd eller anställd som önskar veta mer om vår verksamhet planeras till hösten 2022 (info kommer)

Till personal som är intresserad av att utveckla anhörigperspektiv Pdf, 464.4 kB. (Pdf, 464.4 kB)

Ta del av Nka:s kostnadsfria webbutbildningar för personal och anhöriga

Vägledning för personal om anhörigstöd Pdf, 507.8 kB. (Pdf, 507.8 kB)

Barn och unga som är anhöriga - vilket stöd finns att få? (vi efterlyser verksamheter som vill delta). Pdf, 687.2 kB. (Pdf, 687.2 kB)

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.