Delårsrapporter

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Norrköpings kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

Delårsrapport 2023 Pdf, 624.1 kB.

Bilaga 1: Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål för 2023-2026 Pdf, 381.6 kB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping