Delårsrapporter

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret uppräta en delårsrapport. Norrköpings kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

Delårsrapport 2020PDF (pdf, 325.7 kB)

Bilaga 1: Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2022PDF (pdf, 772.7 kB)

Tidigare års delårsrapporter

Delårsrapport 2019PDF (pdf, 397.9 kB)

Delårsrapport 2018PDF (pdf, 315 kB)

Delårsrapport 2017PDF (pdf, 396.8 kB)

Delårsrapport 2016PDF (pdf, 221.7 kB)

Delårsrapport 2015PDF (pdf, 192.4 kB)

Delårsrapport 2014PDF (pdf, 192.9 kB)

Delårsrapport 2013PDF (pdf, 815.4 kB)

Delårsrapport 2012PDF (pdf, 1.9 MB)

Delårsrapport 2011PDF (pdf, 2 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping