Uppdragsplan för valnämnden 2023

Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag och fokusområden för verksamhetsåret 2023.

VN 2020/0013. Fastställd av valnämnden den 9 februari 2023.

Valnämndens uppdragsplan för utskrift Pdf, 245.2 kB.

Nämndens ansvarsområden

Enligt reglemente för valnämnden i Norrköpings kommun har nämnden som uppgift att:

  • Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och lagen om kommunala folkomröstningar ankommer på valnämnd.
  • Valnämnden ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.
  • Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente. Detta gäller även när utförandet av en kommunal angelägenhet med stöd av 35 § allmänna nämndreglementet har lämnats över till någon annan.
Kontakt
Kommunstyrelsens kontor