Uppdragsplan för valnämnden 2023

Nästa planerade val sker år 2022. Då är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. År 2024 är nästa val till Europaparlamentet.

I september år 2022 var det val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Valnämnden har utvärderat valadministrationens arbete och har kommit fram till förbättringsförslag. Under 2023 påbörjas implementering av dessa förslag.

År 2024 är planerat val till Europaparlamentet. Förberedelser inför valet börjar cirka nio månader innan valet. Valmyndigheten publicerar en valkalender på sin hemsida och utifrån den görs en egen tidsplan.

I Norrköpings kommun finns 1 valkrets och 86 valdistrikt med var sin vallokal. Översynen av valdistriktet pågår kontinuerligt.

Vid valet till Europaparlamentet 2019 var 104870 personer röstberättigade.

Valdeltagande bland kommunens röstberättigade till valet till Europaparlamentet 2014 och 2019:

Valdeltagande Norrköping

2014

2019

Valet till Europaparlamentet

46,8%

51,23%

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor