Uppdragsplan för valnämnden 2023

Under 2022 har det genomförts vallagsändringar som påverkar nämndens arbete inför valet 2024:

  • Ändringarna för det tydligare att valsedlarna ska väljas och göras i ordning i enskildhet.
  • Det får bara vara en väljare bakom valskärmen. Väljare med behov av hjälp att välja och göra i ordning sin röst har rätt att begära hjälp.
  • Valnämnden får ansvar för att lägga ut samtliga valsedlar i vallokalerna och i röstningslokalerna.
  • Röstmottagare får uppmana väljare som inte följer anvisningar att tillfälligt lämna vallokalen eller röstningslokalen, om det väsentligt störande för genomförandet av röstmottagningen.
  • Valmyndigheten har ansvar för att ta fram utbildningsmaterial gällande val, som länsstyrelserna och valnämnderna ska använda.
Kontakt
Kommunstyrelsens kontor