Uppdragsplan för valnämnden 2023

Valnämndens uppdrag och fokusområden.

Uppdrag 2023

Nämnden lämnar för 2023 års verksamhet följande uppdrag:

  • Utveckla arbetet kring val i Norrköpings kommun baserat på rekommendationer från valnämndens kanslis uppföljning av de allmänna valen 2022.
  • Förbereda för att genomföra valet 2024 på ett sätt som främjar god tillgänglighet till vallokaler, vallokalerna ska vara lämpliga och strategiskt väl placerade.

 

Fokusområden för året

Valnämnden och dess förvaltning ska under året förbättra organiseringen och genomförandet av val på ett effektivt, korrekt och rättssäkert sätt.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor