Uppdragsplan för valnämnden 2023

Vallagen fastställer att det i varje kommun ska finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val.

Valnämnden i Norrköpings kommun verkar utefter vallagen och arbetar med att tillgodose de uppdrag som hör till en lokal valmyndighet.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor