Uppdragsplan för valnämnden 2023

Nämnden ska genomföra en uppföljning av uppdragsplanen under inledningen av år 2024.

Uppföljning av uppdragsplanen

Nämnden ska genomföra en uppföljning av uppdragsplanen under inledningen av år 2024.


Valnämndens årsplanering 2023

  • 9 februari: Bokslut med verksamhetsberättelse, ekonomisk uppföljning, och flerårsbudget.
  • 20 april: Ekonomisk uppföljning.
  • 31 augusti: Delårsrapport, ekonomisk uppföljning.
  • 26 oktober: Redovisning av intern kontroll 2023, internbudget, internkontrollplan, ekonomisk uppföljning.
  • 14 december: Uppdragsplan 2024, ekonomisk uppföljning.
Kontakt
Kommunstyrelsens kontor