LSS-samverkan

LSS-samverkan är ett forum där funktionshindersorganisationerna kan inkomma med synpunkter och samverka med kommunen om insatser enligt LSS.

I samverkan finns representanter från kommunen och från funktionshindersorganisationer som företräder människor med LSS-insatser.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen till uppgift att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionsnedsättningar.

Senaste nytt

2022-04-27

Den 2 juni 2022 är det dags för nästa LSS-samverkan. Föreningar i samverkan är välkomna att inkomma, via e-post till emilie.daag@norrkoping.se, med punkter till dagordningen senast
den 12 maj 2022.

2022-04-14

Mötesanteckningar från den 31 mars är publicerat.

2022-03-23

Nu finns dagordning för kommande samverkansmöte den 31 mars publicerad.

2022-02-24

Den 31 mars 2022 är det dags för nästa LSS-samverkan. Föreningar i samverkan är välkomna att inkomma, via e-post till emilie.daag@norrkoping.se, med punkter till dagordningen senast
den 10 mars 2022.

2022-02-15

Mötesanteckningar från den 3 februari är publicerat.

2022-01-27

Dagordning för den 3 februari är publicerat.

2022-01-01

Den 3 februari 2022 är det dags för årets första LSS-samverkan. Föreningar i samverkan är välkomna att inkomma, via e-post till emilie.daag@norrkoping.se, med punkter till dagordningen senast den 19 januari 2022. 

2021-12-20

Mötesanteckningar från den 2 december är publicerat.

2021-11-22

Dagordning för den 2 december 2021 är nu publicerad.

2021-11-17

Mötesanteckning från samverkansmötet den 28 oktober är publicerat.

2021-10-29

Den 2 december är det dags för nästa LSS-samverkan. Föreningar i samverkan är välkomna att inkomma, via e-post till emilie.daag@norrkoping.se, med punkter till dagordningen senast den 12 november.

2021-10-19

Dagordning för samverkansmötet den 28 oktober är publicerat.

2021-09-27

Mötesanteckning från samverkansmötet den 2 september är nu publicerat på norrkoping.se.

2021-09-20

Den 28 oktober är det dags för nästa LSS-samverkan. Föreningar i samverkan är välkomna att inkomma, via e-post till emilie.daag@norrkoping.se, med punkter till dagordningen senast den 3 oktober.

2021-08-24

Dagordning för samverkansmötet den 2 september är publicerad.

2021-07-15

Den 2 september är det dags för nästa LSS-samverkan. Föreningar i samverkan är välkomna att inkomma, via e-post till emilie.daag@norrkoping.se, med punkter till dagordningen senast den 15 augusti.

2021-06-29

Mötesanteckningar från samverkansmötet den 3 juni är publicerat.

2021-05-26

Dagordning för samverkansmöte den 3 juni är publicerad.

2021-05-06

Den 3 juni är det dags för nästa LSS-samverkan. Föreningar i samverkan är välkomna att inkomma, via e-post till emilie.daag@norrkoping.se, med punkter till  dagordningen senast den 16 maj.

2021-05-05

Mötesanteckningar från samverkansmöte den 8 april är publicerat.

2021-03-01

Här är rapport Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB) för Norrköpings kommuns resultat gällande brukarundersökningen inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

2021-02-05

På samverkansmötet den 4 februari tog Autism- och Aspergerföreningen i Östergötland upp frågan om munskydd och chaufförer inom färdtjänst. Verksamhetschef för egen regin har tagit upp detta med kommunens färdtjänsthandläggare. Enligt Östgötatrafiken som ansvarar för färdtjänsten är det en rekommendation till chaufförer att använda munskydd men inget krav. Det är alltså upp till varje chaufför. Rekommendationen kommer från smittskydd på Region Östergötland.

2021-02-04

Mötesanteckningar från samverkansmöte den 4 februari är publicerat.

2021-01-31

Dagordning för samverkansmöte den 4 februari är publicerad.

2021-01-22

Datum för LSS-samverkan 2021:

Torsdagen den 4 februari 17.00-19.00

Torsdagen den 8 april                                17.00-19.00

Torsdagen den 3 juni                                  17.00-19.00

Torsdagen den 2 september 17.00-19.00

Torsdagen den 28 oktober                        17.00-19.00

Torsdagen den 2 december                      17.00-19.00

Vårens samverkansmöten sker via Skype.

2020-12-03

Dagordning för den 3 december är publicerad.

2020-11-18

Dagordning för den 19 november är publicerad.

2020-10-20

Möteslokal för samverkansmötet den 22 oktober är Vargen, vård- och omsorgskontoret, Lindövägen 5A.

2020-10-19

Dagordning för den 22 oktober är publicerad.

2020-09-18

Dagordning för den 24 september 2020 är publicerad.

2020-06-02

Då det för närvarande är vissa problem med att få del av handlingar till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 8 juni 2020 via kommunens hemsida kan ni ta del av handlingen i ärendet om avveckling av subventioner av hyror i LSS-boenden här:

Tjänsteskrivelse Pdf, 151 kB. (Pdf, 151 kB)

2020-05-13

Mötet torsdagen den 28 maj kommer att ske via Skype med start kl. 16. Du som ska delta anmäler dig till emma.a.johansson@norrkoping.se senast den 25 maj. Du som är anmäld kommer att få en inbjudan via e-post till mötet.

2020-04-16

Mötet torsdagen den 23 april kl 16.00-18.00 om riktlinjer enligt SoL och LSS är inställt på grund av Corona pandemin.

2020-03-24

Vård- och omsorgsdirektör Magnus Johansson har beslutat att LSS-samverkan nu på torsdag den 26 mars 2020 ställs in.


Frågor om det aktuella läget gällande situationen med Corona kan skickas till vård- och omsorgskontorets funktionsbrevlåda, vardochomsorgskontoret@norrkoping.se .

Med hänvisning till den rådande situationen avböjer vi i nuläget övriga frågor.

2020-03-09

Dagordning för den 26 mars 2020 är publicerad.

2020-02-03

De som deltog på träffen angående revidering av riktlinjer SoL och LSS är inbjudna till en träff torsdagen den 23 april kl 16.00-18.00.

Vi ses på Lindövägen 5 A, plan 1 i sammanträdesrummet Mullvaden.

Återkoppla om ni kommer senast torsdagen den 16 april till karin.lindblad-radeklint@norrkoping.se

2020-01-07

Träffen angående revidering av riktlinjer enligt SoL och LSS har förlängts, och är nu torsdagen den 23/1 kl 16.00-18.00. Vi ses på Lindövägen 5A, plan 1 i sammanträdesrummet Mullvaden.

Under fliken ”Omsorg” på kommunens hemsida hittar du Riktlinjer enligt socialtjänstlagen (SoL) och Riktlinjer enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

https://www.norrkoping.se/organisation/riktlinjer-regler-och-avgifter/riktlinjer.html

Det är bra om du kan titta på dem i förväg.

Anmälan sker senast den 17/1 till karin.lindblad-radeklint@norrkoping.se

2019-12-17

På senaste LSS-samverkan informerade vi från kommunen er i föreningarna om att en revidering av riktlinjer enligt SoL och LSS påbörjats. Vi vill bjuda in till en träff torsdagen den 23/1 kl 16.00-17.30 angående uppdraget.

Anmälan sker senast den 17/1 till karin.lindblad-radeklint@norrkoping.se

2019-12-12

Det pågår en revidering av dokumentet "Riktlinje vid utformning av vård- och omsorgslokaler" Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Dokumentet skickas till LSS-samverkan och de kommunala rådet för synpunkter. Dessa kan lämnas senast den 19 januari 2020 till gunnel.olah@norrkoping.se.

2019-12-03

Mötesanteckningar från den 21 november är publicerad på sidan.

2019-11-07

Dagordning för den 21 november 2019 är publicerad.

2019-10-07

Anteckningar 1 oktober 2019 Pdf, 245.7 kB. (Pdf, 245.7 kB) 

Här är minnesanteckningar från mötet den 1 oktober 2019. Om föreningarna har fler synpunkter kan de skickas in till Emma Johansson, emma.a.johansson@norrkoping.se, senast den 13 oktober 2019.

2019-09-27

Utvärdering av LSS-samverkan 2019 Word, 409.8 kB. (Word, 409.8 kB)

Datum och tid för att diskutera hur vi ska gå vidare med utvärderingen om LSS-samverkan ändrades vid föregående samverkansmöte.

 • Tisdagen den 1 oktober
 • Klockan 16.00-18.00
 • Vård- och omsorgskontoret, Lindövägen 5A. Lokal: Mullvaden, våning 1

2019-09-20

Mötesanteckningar från den 19 september är publicerad på sidan.

2019-09-17

Kontaktperson för brukare på boenden

Frågan om kontaktperson för personer som bor inom bostad med särskild service har inkommit från föreningar som ingår i LSS-samverkan. Här kommer ett svar från enhetschef på myndighetsutövningen.

"Behovet av kontaktperson kan förändras när en brukare flyttar in på ett boende. Oftast har boendet aktiviteter som brukaren vill vara med på och får på så sätt en meningsfull fritid. Även andra faktorer kan påverka behovet, så som att man träffar nya kompisar, deltar i andra aktiviteter etc. vilket gör att behovet av en kontaktperson inte längre finns.

Det finns också fall där behovet inte kan tillgodoses på boendet och då har brukaren kvar sitt beslut om kontaktperson. Det finns inget beslut inom vård och omsorgskontoret om att ta bort kontaktpersoner för brukare på boenden.

Vi gör bedömningar i varje enskilt fall utifrån brukarens behov och därför kan jag inte säga något generellt. Vi följer upp våra beslut mer frekvent idag än vi gjort tidigare och då kan en omprövning ske om handläggaren ser skäl till det. Det ligger i myndighetsutövningens uppdrag att följa upp beslut och säkerställa att de enskilda får sina behov tillgodosedda, däri ligger även att ompröva beslut om behov inte längre föreligger.

Alla omprövade beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Har man specifika frågor i ett ärende är man välkommen att kontakta sin LSS-handläggare."

2019-09-13

Information om mat och måltider

Kost, motion och hälsa är en återkommande fråga i LSS-samverkan. Här kommer mer information om vad som händer inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning (VPF) när det gäller mat och måltider. Informationen har lämnats av verksamhetsutvecklare för mat och måltider.

 • Slutrapporten för måltidsprojektet Pdf, 859.8 kB. (Pdf, 859.8 kB) finns det sammanfattat vad som gjorts inom VPF.
 • Det som gjorts sedan projektet tog slut är
  • Matlagningskurs och utbildning i konsistensanpassad mat
  • Kostombudsträffar VPF (2 ggr/år)
  • Föreläser också på enhet på förfrågan om hälsosamma matvanor etcetera
  • Uppstart samarbete med Hälsolaget VPF (där sjuksköterska, fysio- och arbetsterapeut ingår)

2019-09-10

Dagordning för den 19 september 2019 är publicerad.

2019-09-02

Utvärdering av LSS-samverkan 2019 Word, 409.8 kB. (Word, 409.8 kB)


För att diskutera hur vi ska gå vidare bjuder vi in de representanter som ingår i LSS-samverkan från föreningarna till ett möte.

 • Torsdag 26 september
 • Klockan 16.00-18.00
 • Vård- och omsorgskontoret, Lindövägen 5A. Lokal: Mården, våning 1

Anmälan

Ni som kommer att delta, anmäl er till emma.a.johansson@norrkoping.se senast den 19 september.

Medverkande från vård- och omsorgskontoret

 • Helena Axestam verksamhetschef
 • Emma Johansson, sakkunnig
 • Karin Lindblad Rådeklint, sakkunniga

2019-08-20

Autism- och Aspergerföreningen Östergötland har inkommit med följande fråga:

"Autism- och Aspergerföreningen Östergötland anser att det saknas en person i ledningen som har kunskap och utbildning om autism. Detta behövs för att även våra medlemmar ska bemötas på ett, för dem, rätt sätt. Vi föreslår därför att nämnden anställer en person i ledningen - ett autism ombud som ansvarar för autism frågor. Har ni gjort detta sedan ni fick förslaget från oss? Om inte, varför?"

Svar från verksamhetschef för berednings- och utredningsenheten:

"Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika sätt för att medarbetare i verksamheten ska ha kunskap om olika funktionsnedsättningar, sjukdomar och livssituationer som de behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det finns inte något beslut om att inrätta en tjänst som autism-ombud hos ledningen. Kunskap om autism behöver finnas hos många medarbetare i organisationen och det är viktigt att medarbetare får den kunskap de behöver för till exempel handlägga ärenden eller utföra beviljade insatser som rör en person med autism."

2019-08-20

I mötesanteckningarna från LSS-samverkan från den 11 april anges:

”Föreningarna framför att på samtliga enheter så intervjuades inte anhöriga och att genomlysningen därför inte ger en korrekt bild av rådande förhållanden på enheterna som ingick i utredningen. Verksamhetschefen ska kolla upp vilka enheter där anhöriga intervjuades.”

Svar från verksamhetschefen för beredning- och utredningsenheten:

"På samtliga enheter som har ingått i genomlysningen har anhöriga (föräldrar) intervjuats. Flera av föräldrarna är även god man. Därutöver är några gode män intervjuade som inte är anhöriga till brukaren."

2019-08-14

Nu är det dags att inkomma med frågor till nästa LSS-samverkan den 19 september.

Sedan tidigare är det bestämt att vård- och omsorgsnämndens presidie deltar en del av mötet och att resten av möte kommer att ägnas åt daglig verksamhet som tema.

Skicka in föreningens funderingar till emma.a.johansson@norrkoping.se senast den 30 augusti.

2019-06-27

Tidigare i år har FUB ställt frågor om utbildning av personal. Vad görs, vad är planerat?

Svar: En prioriterad grupp i år inom VPF är hälso- och sjukvårdsorganisationen, där ett antal medarbetare under hösten kommer påbörja utbildning i motiverande samtal.

2019-05-17

Stimulansbidrag till habiliteringsersättning

När det gäller ärendet om stimulansbidrag till habiliteringsersättning kommer ärendet upp på vård- och omsorgsnämnden i maj (den 15 maj). Kommunens ansökan om stimulansbidraget måste vara inne den 1 juni 2019. Förslaget är att det görs en tillfällig höjning av habiliteringsersättningen med 2 kr/timma under perioden 1 juni-31 december 2019.

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning enligt LSS Pdf, 451.6 kB. (Pdf, 451.6 kB)

Precis som i andra ärenden så är detta tjänstemannaförslaget och vad beslutet blir är inte klart förrän ärendet är behandlat av nämnden.

2019-05-09

På föregående LSS-samverkan informerade vi från kommunen er i föreningarna om att en utredning om korttidstillsyn skulle påbörjas. Det är vård- och omsorgskontoret tillsammans med utbildningskontoret som genomför utredningen. Föreningarna skulle inkomma med förslag om hur ni önskade samverka.

Vi vill nu påminna om att ni inkommer med förslag till oss då utredningen nyligen påbörjats. Återkoppla senast den 24 maj till: emma.a.johansson@norrkoping.se

2019-04-24

Mötesanteckningar från LSS-samverkan den 11 april är publicerad på sidan.

2019-04-01

Dagordning för LSS-samverkan den 11 april är publicerad på sidan.

2019-03-07

Nu är det dags att inkomma med frågor till nästa LSS-samverkan den 11 april. Vård- och omsorgsnämndens presidie deltar. Skicka in föreningens funderingar till emma.a.johansson@norrkoping.se senast den 25 mars.

2019-02-18

Fråga:

Uppföljning av “Riktlinjer för LSS”. Det finns ett dokument och det är bra om vi håller det levande genom att se hur vi jobbar nu och vad som kan förbättras. Kan dokumentet bifogas dagordningen och att vi bläddrar och diskuterar hur riktlinjerna följs. Kan kanske kopplas till förslag på uppföljningstider för insatser som skickats ut?

Svar:

Detta framgår i ”Riktlinjer för utredning, beslut och utförande av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS” Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

En riktlinje anger en riktning och en ram och förtydligar lagstiftningen. Den beskriver det som gäller i vanliga situationer. En riktlinje ska syfta till att skapa samsyn om utredning, beslut och utförande av insatser för både de som tar emot stöd, anhöriga, myndighet, utförare och kommuninvånare. Den ska dessutom bidra till en jämn kvalitet i verksamheten. Lagstiftning, rättspraxis och riktlinjen kan behöva kompletteras med ytterligare rutiner eller överenskomna arbetssätt.

Den här riktlinjen revideras vart fjärde år eller när det behövs.

En revidering pågår med anledning av att ny lagstiftning kommit till, uppföljningsrutiner ska läggas till och andra eventuella nya förutsättningar. För den förening som har eventuella tillägg eller förändringar att framföra, maila dem till karin.lindblad-radeklint@norrkoping.se senast den 6 mars.

2019-02-18

Följande fråga har inkommit till LSS-samverkan från FUB: ”Utbildning av personal. T ex teckenkommunikation, tecken som stöd, motiverande samtal, vikten av motion och rätt kost. Vad görs? Vad är planerat?”

Svar: Just nu är det svårt att svara på frågan då verksamheten inte fått sin budget för 2019 ännu. Det gör att det i nuläge inte går att svara på vilka utbildningsinsatser som kan planeras in under året. När budgeten har lagts och prioriteringar gjorts kan vi återkomma med information.


2019-01-16

Då det är en ny mandatperiod ska organisationerna som ingår i LSS-samverkan i Norrköpings kommun inkomma med namn och e-postadress på sina representanter. Det framgår av samverkansrutinen för LSS-samverkan i Norrköpings kommun Pdf, 533.4 kB. (Pdf, 533.4 kB).

De föreningar som ingår i LSS-samverkan är:

 • Attention Östergötland
 • Autism- och Aspebergerföreningen Östergötland
 • Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Norrköping (FUB)
 • Rörelsehindrade barn och ungdomar i Norrköping (RBU)

Om er förening inte vill ha representation i samverkan kan ni även meddela det.

Inkom med svar senast den 31 januari till emma.a.johansson@norrkoping.se


2019-01-09

Nu är det dags att inkomma med frågor till nästa LSS-samverkan den 7 februari. Skicka in dina frågor till emma.a.johansson@norrkoping.se senast den 23 januari.


2019-01-09

Korpen drar igång med Funkisträning på Thapperska
Vi blandar glädje, träning, rörelse och samhörighet en timme i veckan, för dig som har någon form av funktionsnedsättning och är mellan 13 - 25 år.

 • Start: vecka 4
 • Tid: Tisdagar 17.30
 • Plats: Thapperska
 • Pris: 6 gånger för 200 kronor (inklusive medlemskap för ett år 100 kronor)

Välkomna att kontakta Korpen Norrköping för mer information.

Telefon: 011-12 36 80

E-post: info@korpen-norrkoping.se

2018-10-25

Nu är det dags att inkomma med frågor till nästa LSS-samverkan den 22 november. Skicka in dina frågor till emma.a.johansson@norrkoping.se senast den 8 november.

Dagordningar och mötesanteckningar

Mötesanteckningar 31 mars 2022 Pdf, 423.3 kB. (Pdf, 423.3 kB)

Dagordning 31 mars 2022 Pdf, 376.9 kB. (Pdf, 376.9 kB)

Mötesanteckning 3 februari 2022 Pdf, 408.7 kB. (Pdf, 408.7 kB)

Dagordning 3 februari 2022 Pdf, 373.3 kB. (Pdf, 373.3 kB)

Mötesanteckning 2 december 2021 Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

Dagordning 2 december 2021 Pdf, 127.9 kB. (Pdf, 127.9 kB)

Mötesanteckning 28 oktober 2021 Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Dagordning 28 oktober 2021 Pdf, 382.1 kB. (Pdf, 382.1 kB)

Mötesanteckning 2 september 2021 Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Dagordning 2 september 2021 Pdf, 553.3 kB. (Pdf, 553.3 kB)

Mötesanteckning 3 juni 2021 Pdf, 820.4 kB. (Pdf, 820.4 kB)

Dagordning 3 juni 2021 Pdf, 380.6 kB. (Pdf, 380.6 kB)

Mötesanteckning 8 april 2021 Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Dagordning 8 april 2021 Pdf, 144.4 kB. (Pdf, 144.4 kB)

Mötesanteckning 4 februari 2021 Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Dagordning 4 februari 2021 Pdf, 25.1 kB. (Pdf, 25.1 kB)

Dagordning 3 december 2020

Dagordning 19 november 2020 Pdf, 121.9 kB. (Pdf, 121.9 kB)

Dagordning 22 oktober 2020 Pdf, 605.1 kB. (Pdf, 605.1 kB)

Dagordning 24 september 2020 Pdf, 143.6 kB. (Pdf, 143.6 kB)

Mötesanteckning 28 maj 2020 Reviderad Pdf, 769.5 kB. (Pdf, 769.5 kB)

Mötesanteckning 28 maj 2020 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Dagordning 28 maj 2020 Pdf, 402.5 kB. (Pdf, 402.5 kB)

Dagordning 26 mars 2020 Pdf, 48.9 kB. (Pdf, 48.9 kB)

Mötesanteckning 30 januari 2020 Pdf, 566.8 kB. (Pdf, 566.8 kB)

Dagordning 30 januari 2020 Pdf, 191.1 kB. (Pdf, 191.1 kB)

Mötesanteckning 21 november 2019 Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Dagordning 21 november 2019 Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Mötesanteckning 19 september 2019 Pdf, 798.9 kB. (Pdf, 798.9 kB)

Dagordning 19 september 2019 Pdf, 778 kB. (Pdf, 778 kB)

Mötesanteckningar 11 april 2019 Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

Dagordning för 11 april 2019 Pdf, 999.8 kB. (Pdf, 999.8 kB)

Mötesanteckningar 7 februari 2019 Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

Dagordning för 7 februari 2019 Word, 402.7 kB. (Word, 402.7 kB)

Inför LSS-samverkan 7 februari, Autism och asbergerföreningen Pdf, 237.7 kB. (Pdf, 237.7 kB)

Mötesanteckningar för 22 november 2018 Pdf, 2.7 MB. (Pdf, 2.7 MB)

Dagordning för 22 november 2018 Pdf, 324.5 kB. (Pdf, 324.5 kB)

Mötesanteckningar 20 september 2018 Pdf, 550.7 kB. (Pdf, 550.7 kB)

Dagordning för 20 september 2018 Word, 400.8 kB. (Word, 400.8 kB)

Mötesanteckningar 12 april 2018 Pdf, 75.4 kB. (Pdf, 75.4 kB)

Mötesanteckningar 15 februari 2018 Pdf, 63.4 kB. (Pdf, 63.4 kB)

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du ett e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration
Kontakt
Sakkunnig inom LSS-samverkan

Relaterat