Anpassad grundskola

Att gå i anpassad grundskola kan ske på olika sätt. Vissa elever går i samma klass som grundskolans elever. Andra elever i anpassad grundskola går i egna klasser, men har sin undervisning oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. I anpassad grundskola utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande.

Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Undervisningen ska omfatta följande ämnen eller ämnesområden.

Ämnen:

 • bild,
 • engelska,
 • hem- och konsumentkunskap,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • musik,
 • naturorienterande ämnen,
 • samhällsorienterande ämnen,
 • slöjd,
 • svenska eller svenska som andraspråk, och
 • teknik.

Ämnesområden:

 • estetisk verksamhet,
 • kommunikation,
 • motorik,
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning.

Kontakt

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping