Internationella utbyten i förskolan

I Norrköpings kommun finns en övertygelse om att internationella nätverk och utbyten höjer utbildningskvalitén och bidrar till bättre resultat i alla våra verksamheter. Förskolor och skolor har därför möjlighet att delta i internationella projekt, utbyten och aktiviteter. Projekten finansieras genom Erasmus+.

2017 utsågs Norrköpings kommun till Årets Erasmus+ Aktör för ett framgångsrikt och strategiskt arbete med europeiskt utbyte inom utbildning. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med internationalisering inom utbildning och ta del av projekt.

Projekt inom förskolan

Ett projekt som koordineras av Italien och sker i samarbete med Portugal och Grekland och handlar om att främja barns hälsa och fysiska välmående. Från Norrköping deltar två förskolor.

Armbandet

Kättsätter

Projektet koordineras av Tyskland och sker i samarbete med Sverige, Italien och Grekland och handlar om att utveckla förskolan som en social och kulturell mötesplats där barnen förbereds för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Från Norrköping deltar två förskolor.

Armbandet

Kättsätter

Flera förskolor i Norrköping deltar i ett projekt som handlar om att stärka pedagogers och skolledarens kompetens och förståelse av undervisningsbegreppet i förskola. Projektet pågår mellan 2018-2020 och går ut på att personal jobbskuggar i Norge, Danmark och Island. Förskolor som deltar är:

Vattentornet

Domarringen

Kopparkypen

Ett projekt mellan förskolor i Norrköping tillsammans med Utbildningskontoret som i projektet #comake samarbetar med förskolor och skolhuvudmän i Storbritannien, Nederländerna, Finland och Danmark för att utbyta erfarenheter kring förskolans digitalisering och fortbilda förskollärare inom datalogiskt tänkande och digital kompetens i förskolan. Förskolor som deltar är:

Diamanten

Önskeringen

Svanen

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg och underlag vid övergångar inom och mellan förskola och grundskola. Fem förskolor och en skola deltar i projektet som pågår till och med 2019. I projektet har personal jobbskuggat på fem olika italienska förskolor och grundskolor. Enheter som deltar är:

Gitarren

Valthornet

Dragspelet

Trombonen

Borgen

Tamburinens skola

Avslutade projekt inom förskolan

Skogsgläntan och Kuddby förskola har deltagit i ett Erasmus-projekt där begreppet demokrati i förskolan har undersökts i samarbete med förskolor i Spanien, Turkiet, Kroatien och Litauen.

Skogsgläntan

Kuddby förskola

Flera förskolor i Norrköping har deltagit i jobbskuggning i andra länder i syfte att kompetensutveckla personalen och höja kvalitéten i verksamheten. Pedagogerna har jobbskuggat kollegor i Irland, Spanien och även gått kurser vid Reggio Emilia Institutet i Italien. Förskolor som har deltagit i jobbskuggningsprojekt är bland annat:

Sörgården

Äppellunden

Svanen