Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Bidrag till föreningar och andra aktörer

Bidragen inom detta område ges till föreningar som arrangerar regelbundna fritidsaktiviteter riktade till barn och unga mellan 7 och 20 år. Det kan exempelvis vara aktiviteter inom kultur-, idrotts- och friluftsliv eller annan fritidsverksamhet som ger barn och unga möjlighet att utvecklas i sina intressen.

Medlemsbidrag

Utvecklingsbidrag – Barn och Unga

Anläggningsbidrag – Barn och Unga

Driftbidrag – Barn och Unga

På grund av ett förändrat budgetläge, där enheten Idrott, kultur och fritid har ett sparbeting på tre miljoner kronor behöver föreningsbidragen inom Publik verksamhet sänkas till en miljon kronor och tillfälligt pausas under 2024. Ta gärna kontakt med oss för mer information eller dialog kring er planerade bidragsansökan.

Bidragen inom detta område kan sökas för offentliga kultur- och fritidsarrangemang i Norrköpings kommun med uppträdanden som sätter upplevelsen och utövandet i centrum och bedöms vara av publikt allmänintresse.

Arrangemangsbidrag

Produktionsbidrag

Verksamhetsbidrag – Publik verksamhet

Evenemangsbidrag


Bidragen inom detta område ges till föreningar som verkar för inkludering och integration i Norrköpings kommun. Syftet med bidragen inom denna bidragsform är att stödja verksamhet som främjar demokrati och bidrar till lika rättigheter och möjligheter, oavsett individuella förutsättningar och nuvarande livssituation.

Bidrag till pensionärsföreningar

Bidrag till funktionshinderföreningar

Verksamhetsbidrag – Demokrati och Inkludering

Utvecklingsbidrag – Demokrati och Inkludering

Anläggningsbidrag – Demokrati och inkludering

Driftbidrag – Demokrati och Inkludering

Finskt förvaltningsområde

Vänortsbidrag

Bygdepeng

Bygdepengen är ett bidrag till aktörer på landsbygden, som vill gå samman och utveckla sitt närområde.

Norrköpings fond för riktade insatser

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Laxholmstorget 3
Strykbrädan Våning 3
601 81 Norrköping

Föreningsbidrag
Kultur-och fritidskontoret