Bidrag till föreningar och andra aktörer

De kommunala bidragen till föreningar och andra aktörer är indelade i fyra olika områden. Inom Barn och Unga samt Demokrati och Inkludering kan föreningar söka bidrag. Inom Ungas egen organisering och Publik verksamhet kan både föreningar och andra aktörer som till exempel egenföretagare och organisationer söka bidrag. Klicka på de olika bidragsområdena nedan för att läsa mer om vilken verksamhet man kan söka bidrag för.

För dig som vill läsa mer finns även en länk till ett dokument med alla kultur- och fritidsnämndens bidragsregler.

Barn och unga

Bidragen inom detta område ges till föreningar som arrangerar regelbundna fritidsaktiviteter riktade till barn och unga mellan 7 och 20 år. Det kan exempelvis vara aktiviteter inom kultur-, idrotts- och friluftsliv eller annan fritidsverksamhet som ger barn och unga möjlighet att utvecklas i sina intressen.

Ungas egen organisering

Bidragen inom detta område riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år i Norrköpings kommun, för att de ska kunna få möjlighet att kunna organisera sig och göra verklighet av sina idéer. Bidraget innefattar ungas egen organisering inom såväl kultur och fritid som samhällsengagemang och ska bidra till en alkohol-, drog- och dopingfri fritid.

Publik verksamhet

Bidragen inom detta område kan sökas för offentliga kultur- och fritidsarrangemang i Norrköpings kommun med uppträdanden som sätter upplevelsen och utövandet i centrum och bedöms vara av publikt allmänintresse.

Demokrati och inkludering

Bidragen inom detta område ges till föreningar som verkar för inkludering och integration i Norrköpings kommun. Syftet med bidragen inom denna bidragsform är att stödja verksamhet som främjar demokrati och bidrar till lika rättigheter och möjligheter, oavsett individuella förutsättningar och nuvarande livssituation.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping

Telefontider:
Öppettider: Måndag-torsdag klockan 9-12 och 13-16, fredag klockan 9-12 och 13-15.