Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Personalutskottet ansvarar för arbetsgivarfrågor, personalpolitik, förhandlingar, arbetsmiljö, jämställdhet, chefsrekrytering med mera.

Uppdragsplan för personalutskottet

Ledamöter i personalutskottet

Krisledningsutskottet ansvarar för krishantering vid extraordinära händelser i fredstid.

Ledamöter i krisledningsutskottet

Kommunstyrelsens protokoll

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping